Blog o mentálnej príprave športovcov – TAG Sebavedomie

Spolupráca s Akadémiou MŠK Žilina
30.04.2020

Spolupráca s Akadémiou MŠK Žilina

SportMind HDTS už druhú sezónu spolupracuje s futbalovým klubom MŠK Žilina. Výchova hráčov v tomto profesionálnom slovenskom klube má dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti je však vidieť odchovancov MŠK Žilina na svetovej futbalovej mape azda najviac.

Filozofia výchovy Akadémie MŠK Žilina je sústredená na rozvoj osobnosti mladého športovca ako človeka. Motivácia hráčov prejsť cez akadémiu až do A-tímu  je obrovská, podložená každodenným úsilím, motivovaná reálnymi príkladmi uplatnenia odchovancov akadémie v A-tíme. Pre dosiahnutie spoločného cieľa je kľúčová jednota trénerov, ktorí vplývajú na hráčov cez rovnaké princípy výchovy, rešpektujúc individualitu jednotlivca. Aj na podporu týchto princípov je mentálna príprava v MŠK Žilina súčasťou tréningového procesu hráčov.  

Mentálna príprava SportMind HDTS je preto prispôsobená filozofii klubu, štýlu hry a konkrétnym individuálnym potrebám každého hráča. Naša práca v Akadémii MŠK Žilina je zameraná na zlepšenie individuálneho rozvoja hráča, s jeho aktívnym zapojením a prevzatím zodpovednosti za svoje smerovanie. To znamená, že hráč vie kam smeruje, akou cestou ide, čo všetko ho na tej ceste čaká, aké má sny a ciele. Ak vie aké má ciele, čo chce vo svojej kariére (a v živote) dosiahnuť, tak by mal aj vedieť, prečo to chce a hlavne prečo to robí – to je o jeho motivácii. Potom nasleduje oblasť „Ako“. Ako sa pripraviť na konkrétne situácie, ako zvládať kľúčové udalosti. Práve tieto zručnosti odlišujú dobrých hráčov od výnimočných. A keďže futbal je tímový šport, tak nesmieme zabudnúť na špecifiká a podmienky, ktoré sú potrebné pre dobre fungujúce tímy. Takže ak to v krátkosti zhrnieme, tak s vybranými hráčom pomáhame pri nastavovaní ich cieľov, motivácii, zvládaní kľúčových situácií a pri ich práci pre tím. To všetko uskutočňujeme formou individuálnych konzultácií s hráčmi, dôležitá súčasť mentálnej prípravy je však aj účasť konzultanta na tréningoch a zápasoch.

Aby to celé však malo zmysel, tak do projektu mentálnej prípravy sú zapojené aj realizačné tímy jednotlivých kategórií (U15, U16, U17, U19, B-tím). Preto komunikujeme s trénermi jednotlivých tímov, popisujeme im princípy mentálnej prípravy, aké je ich miesto a úloha pri individuálnom rozvoji hráča.

Sme radi, že mentálna príprava sa počas posledných dvoch sezón stala súčasťou klubovej filozofie MŠK Žilina. Spoločne s manažmentom klubu sa snažíme princípy mentálnej prípravy posunúť do ďalších činností klubu, naši konzultanti sa zúčastňujú pri skautingu hráčov a ďalšom rozvoji trénerov.

Samozrejme nás tešia výsledky, ktoré dosahujú mládežnícke tímy MŠK Žilina. Avšak oveľa väčšiu hodnotu nám dáva celý proces rozvoja, byť pri tom, akou cestou jednotliví hráči prešli, čo všetko museli zvládnuť, ako napredujú a akú majú radosť z toho čo robia. Lebo tešiť sa z toho čo robím je základnou podstatou môjho kvalitného uplatnenia sa v A-tíme, v kvalitnom zahraničnom klube a hlavne v živote.