Kontaktujte nás

Nájdete nás tu

Manažment spoločnosti

Identifikačné údaje spoločnosti

  • Obchodné meno: SportMind HDTS, s.r.o.
  • Nájdete nás na adrese: Dlhá 2B, 900 31 Stupava, Slovensko

  • Fakturačná adresa: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
  • IČO: 50 619 322
  • IČ DPH: SK2120397906
  • IBAN: SK34 7500 0000 0040 2410 1955, BIC: CEKOSKBX, Československá obchodná banka, a.s.

Základné údaje o spoločnosti si môžete nájsť aj na Obchodnom registri SR.