Blog o mentálnej príprave športovcov – TAG Reprezentácia

Spolupráca s futbalovou reprezentáciou SR-U18
25.03.2020

Spolupráca s futbalovou reprezentáciou SR-U18

V júli 2019 sme nadviazali spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom. Hlavným obsahom spolupráce je pilotný projekt s reprezentáciou SR-U18, ktorý má v budúcnosti slúžiť ako vzorový príklad fungovania systému mentálnej prípravy v mládežníckych reprezentáciách. Kompletné informácie o celkovej spolupráce so SFZ nájdete v tomto článku.

Novinkou v realizačnom tíme SR-U18 sa stala pozícia mentálnej trénerky, ktorú zastáva naša konzultantka Zuzana Pšenáková. Mentálna príprava pre futbalovú „osemnástku“ teda zahŕňa spoluprácu s realizačným tímom, s hráčskym tímom a individuálne s hráčmi.

Začali sme vypracovaním mentálnych profilov hráčov, tímu, či realizačného tímu pomocou nášho softvéru (https://www.sportmindhdts.com/ca-method). Po konzultácii výsledkov s realizačným tímom sme sa zo začiatku prioritne zamerali na skvalitnenie spolupráce medzi hráčmi v tíme a medzi hráčmi a realizačným tímom. Do programu reprezentantov na zrazoch sme teda zaradili spoločné workshopy na rôzne témy ako napríklad dôležitosť komunikácie, spoločný cieľ, spoločné zásady fungovania v reprezentácií, či očakávania od reprezentačného zrazu. Popritom prebiehajú individuálne konzultácie s hráčmi, na ktorých pracujeme napríklad na ich osobnej zodpovednosti, prekonávanie zlyhania, vrátenie sa do zápasu po chybe, prínos pre tím či zvýšenie sebavedomia.

Mentálny stav hráčov je však ovplyvňovaný (a zároveň ovplyvňuje) fyzickými schopnosťami hráča či zdravotným stavom, a preto sa spolupráca rozšírila. Hráči počas sezóny niekoľkokrát podstúpia nielen vypracovanie mentálneho profilu ale i analýzu kondično-koordinačných schopností a analýzu krvnej vzorky. Prvé testovanie prebehlo v decembri. Keďže však samotné testovanie hráča nerozvíja, hráčom boli vypracované a odprezentované nielen mentálne ale i fyzické rozvojové plány. Hráčsky rozvoj však samozrejme najviac ovplyvňuje klub a kluboví tréneri, nadviazali sme komunikáciu s klubovými trénermi jednotlivých reprezentantov s cieľom skvalitniť spoločné pôsobenie na hráča v kluboch a reprezentácii. Na spoločných workshopov boli s trénermi prediskutované výsledky testovania a možnosti rozvoja jednotlivých reprezentantov.

Myšlienkou projektu nie je iba nastaviť fungujúci systém mentálnej prípravy v reprezentácií či skvalitniť spoluprácu s klubmi ale najmä rozvoj mentálnych zručností našich reprezentantov, ktoré sú kľúčové nielen pri zvládaní dôležitých zápasov ale i v ich začínajúcej kariére profesionálneho hráča.

Viac o spolupráci si môžete prečítať priamo na webe SFZ: https://www.futbalsfz.sk/sr-18-mentalna-trenerka-psenakova-zakladom-fungovania-je-otvorena-komunikacia