Mentálna príprava

Správne psychické nastavenie športovca prispieva veľkou mierou k jeho dobrým výkonom v rozhodujúcich chvíľach. Na mentálny tréning jednotlivcov a následne celého kolektívu sa kladie čoraz väčší dôraz, pretože jeho výsledkom sú zlepšené výkony. Podľa aktuálnych štúdií sú mentálne zručnosti až na 50% - 90% zodpovedné za zmeny vo výkone športovca a tímu.

Mentálny tréning je rovnako dôležitá zložka prípravy športovca, ako fyzická časť a pomáha uplatniť celý potenciál športovca pri podaní športového výkonu. Je potrebné pripraviť aj myseľ, aby bola v kondícii hrať hru, či súťažiť.

Úspešný športovec sa učí ako sa plne koncentrovať na výkon a nenechať sa rozptýliť okolím, či nepriaznivým stavom. Zlepšuje sa vo zvládaní stresových situácií, buduje si zdravú sebadôveru, učí sa aj to ako byť najprospešnejší pre tím. Športovec a aj člen realizačného tímu musí byť na výkon pripravený a plne sústredený už počas prípravy. Samotný zápas, či pretek si tiež vyžaduje aby podal svoje maximum, aj napriek akýmkoľvek osobným či iným situáciám, v ktorých sa nachádza, teda potrebuje sa naučiť ovládať svoje správanie a prístup za akýchkoľvek okolností. Musí byť profesionál, ktorý má jasný cieľ a rozumie ako sa k nemu dopracuje. 

Pri mentálnej príprave využívame diagnostiku SportMind HDTS, ktorá nám pomáha poodhaliť charakter človeka, jeho silné stránky a priestor na rozvoj. Na základe toho pripravíme plán spolupráce a vedieme konzultácie s praktickými cvičeniami, kde  športovca pripravujeme tak, aby sa v potrebný čas plne koncentroval  na svoj výkon a svoje úlohy.

 

 

Mentálny tréning podporuje výkon športovca

Mentálny tréning cesta k úspešnému športovcovi

Cieľ mentálnej prípravy

Cieľom mentálnej prípravy je stimulovať mentálne nastavenie športovca a člena realizačného tímu na optimálnu úroveň a zlepšiť psychickú odolnosť jednotlivca a tímu.

  • Identifikovať silné stránky a priestor na rozvoj u jednotlivca a tímu.
  • Nadstaviť individualizovanú prácu s jednotlivcami a tímom.
  • Pripraviť realizačný tím (RT) pre prácu s diagnostikou SportMind HDTS.
  • Posilniť schopnosť športovcov a členov RT stanoviť efektívne ciele a systematicky pracovať na ich dosiahnutí.
  • Naučiť sa efektívne riešiť kritické situácie (napr. stres, konflikt, frustrácia).
  • Porozumieť a implementovať základné princípy fungovania tímu (napr. komunikácia, pravidlá).
  • Rozvinúť schopnosť optimálne sa koncentrovať.