Blog o mentálnej príprave športovcov

ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE VÝKON ŠPORTOVCA?
30.09.2022

ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE VÝKON ŠPORTOVCA?

Samozrejme, ako prvá nám napadne pravidelná a poctivá tréningová príprava. Okrem toho je však v hre aj mnoho iných faktorov a skutočností. Aj športovec je človek, ktorý má okrem svojho športového života, aj život osobný, v ktorom sa stretáva s mnohými výzvami, distraktormi a narušiteľmi.

Ako je znázornené na obrázku na športový výkon môže vplývať okrem okolností priamo súvisiacich so športom (napr. tréning, fyzická kondícia, vzťah s trénerom, vzťahy so spoluhráčmi, vzťah s klubom a vedením, médiá a sociálne siete) aj okolnosti, ktoré sa týkajú súkromia (rodina, partnerské vzťahy, priatelia, životný štýl, mentalita, nastavenie mysle, duševná (ne)pohoda a iné).

Je dôležité, aby sme všetky tieto skutočnosti mali neustále na pamäti a aby sme na športovca nazerali v kontexte všetkých týchto faktorov - čiže komplexne. Pokiaľ chceme dosiahnuť maximálnu výkonnosť, musíme sa snažiť vytvoriť optimálne podmienky pre športovca v každej jednej oblasti jeho života.

Aj z tohto dôvodu v SportMind HDTS pristupujeme k mentálnej príprave v rámci nášho modelu rozvoja športovca ako k oblasti ktorá prepája a vplýva na všetky ostatné oblasti, ktorými sú všeobecná príprava, špecifická príprava, zdravotný stav, regenerácia, výživa a pitný režim. Práve týmto spôsobom dokážeme reálne dosiahnuť zmeny a prispieť k maximálnemu športovému výkonu.