O mentálnej príprave v športe

Mentálna príprava

je rovnako dôležitá zložka prípravy športovca ako fyzická časť a pomáha uplatniť celý potenciál športovca pri podaní športového výkonu. Je potrebné pripraviť aj myseľ, aby bola v kondícii hrať hru, či súťažiť.

Úspešný športovec sa učí ako sa plne koncentrovať na výkon a nenechať sa rozptýliť okolím, či nepriaznivým stavom. Zlepšuje sa vo zvládaní stresových situácií, buduje si zdravú sebadôveru, učí sa aj to ako byť najprospešnejší pre tím. Športovec a aj člen realizačného tímu musí byť na výkon pripravený a plne sústredený už počas prípravy. Samotný zápas, či preteky si tiež vyžadujú, aby podal svoje maximum, aj napriek akýmkoľvek osobným či iným situáciám, v ktorých sa nachádza, teda potrebuje sa naučiť ovládať svoje správanie a prístup za akýchkoľvek okolností. Musí byť profesionál, ktorý má jasný cieľ a rozumie ako sa k nemu dopracuje.

Zároveň vnímame mentálnu prípravu ako oblasť, ktorá vplýva na ďalšie rozvojové oblasti prípravy športovca – na jeho všeobecnú a špecifickú prípravu, zdravotný stav, výživu a pitný režim či regeneráciu. Pri rozvoji týchto oblastí vie byť mentálna príprava užitočným hýbateľom. Športovec sa napríklad učí ako byť sám zodpovedný za svoje zdravie, výživu alebo regeneráciu či ako sa správne sústrediť pri tréningu špecifických zručností. Preto využívame prvky mentálnej prípravy nielen samostatne ale i pri rozvoji ďalších oblastí prípravy športovcov.

Diagnostika mentálnych zručností

V systéme mentálnej prípravy je mentálna analýza prvotným krokom k nastaveniu správneho rozvoja športovca či tímu. Na získanie vstupných dát o športovcovi a tímoch používame diagnostický nástroj SportMind. Funguje na neurobiologickom základe a je mimoriadne presným a sofistikovaným nástrojom pre zachytenie a popis mozgových asociácii klienta. Pomáha nám poodhaliť charakter človeka, jeho silné stránky, priestor na rozvoj a jeho pripravenosť na výkon. V tímových športoch dokážeme identifikovať tímovú atmosféru, súdržnosť, tímové sebavedomie či ako je tím pripravený na súpera.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore