Mentálna príprava pre kluby

Zmyslom mentálnej prípravy v klube je skvalitniť rozvoj hráča, prispieť k zlepšeniu herného prejavu hráčov a tímov jednotným a uceleným prístupom k mentálnej príprave. Táto komplexná služba zahŕňa kombináciu úzkej spolupráce s rôznym segmentami klubu, manažmentom, realizačnými tímami, samotnými tímami, hráčmi a aj s rodinou.

Čo môžete získať?

Jednotné princípy

Nastavenie jednotných princípov mentálnej prípravy od mládeže až po “A-tím”.

Rozvoj trénerov

Zvýšená úroveň schopnosti trénerov pracovať s tímovou dynamikou, vekovými špecifikami a talentom.

Efektivita práce

Zvýšenie úrovne efektivity spolupráce medzi rôznymi segmentami v klube.

Zvýšenie komunikácie

Zvýšenie komunikácie medzi jednotlivými segmentami v klube a príslušnými organizáciami.

Rozvoj tímov

Vytvorenie vhodného prostredia pre rozvoj hráčov a skvalitnenie tímovej atmosféry.

Predzápasová podpora

Dáta o aktuálnom psychickom stave hráča a mentálnej pripravenosti tímu na zápas spolu s odporúčaniami.

Rozvoj hráčov

Rozvoj individuálnych mentálnych zručností vybraných hráčov s prepojením na ostatné rozvojové oblasti.

Spolupráca s rodičmi

Vytvorenie vhodnej rodičovskej podpory pre hráčov a zvýšenie spolupráce medzi klubom a rodičmi.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil športovcov, tímov, trénerov, skupiny trénerov či manažmentu získaný online softvérovým riešením.

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre športovcov, tím, trénerov, skupiny trénerov či manažment vypracovaný našimi konzultantami.

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie s hráčmi, trénermi či členmi manažmentu.

Skupinové workshopy

Skupinové workshopy pre tímy, skupinu trénerov, manažment či rôzne segmenty klubu.

Aktuálne dáta

Aktuálne dáta o aktuálnom psychickom stave športovca a mentálnej pripravenosti tímu na zápas spolu s odporúčaniami.

Podpora rodičom

Prednášky a individuálne konzultácie pre rodičov s cieľom rozvíjať osobnosť športovca. Reporting manažmentu.

Pravidelný reporting

Pravidelný reporting vykonaných aktivít a nastavovanie ďalších krokov v súčinnosti s manažmentom.

Operatívna podpora

Operatívna podpora pre hráčov, tímy, trénerov či manažment pri riešení neodkladných situácií.

Ciele, formy spolupráce a všetky aktivity sú nastavené špeciálne podľa požiadaviek a očakávaní klubu. Na základe toho je stanovená cena. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore