Mentálna príprava pre tímy

Zmyslom spolupráce s tímami je systémová aplikácia mentálnej prípravy s cieľom podporiť kvalitu herného prejavu hráčov a celého tímu. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj hráča. Najväčšiu váhu pripisujeme úzkej spolupráci s realizačným tímom a manažmentom, s ktorými si spoločne stanovujeme ciele a aktivity mentálnej prípravy. Okrem toho pracujeme s tímom a individuálnymi hráčmi.

Čo môžete získať?

Jasné ciele

Podpora pri stanovení cieľov a zjednodušenie ich komunikácie smerom k hráčom.

Rozvoj trénerov

Zvýšenie schopnosti trénera aplikovať prvky mentálnej prípravy do rozvojových aktivít.

Skvalitnenie spolupráce

Zefektívnenie spolupráce v realizačnom tíme, v tíme i medzi realizačným tímom a hráčmi.

Vytvorenie prostredia

Vytvorenie vhodnej tímovej atmosféry na rozvoj jednotlivých hráčov a ako základ kvalitného výkonu tímu.

Zlepšenie komunikácie

Zvýšenie komunikácie v rámci tímu, v tíme i medzi tímom a realizačným tímom.

Dominantný tím

Tím, ktorý je v zápase dominantný a nepodľahne tlaku súpera alebo nepriaznivému stavu.

Zlepšená koncentrácia

Rozvoj schopnosti koncentrovať sa pod tlakom a nenechať sa rozptyľovať okolím.

Zvýšenie zodpovednosti

Zvýšená ochota hráča prevziať zodpovednosť a iniciatívu za svoj rozvoj.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil športovcov, tímu, trénerov či realizačného tímu získaný online softvérovým riešením.

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre hráčov, tím, trénerov či realizačný tím vypracovaný našimi konzultantmi.

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie s hráčmi a trénermi zamerané na ich rozvoj.

Skupinové workshopy

Skupinové workshopy pre tím a realizačný tím zamerané na rozvoj tímovej atmosféry.

Konkrétne aktivity

Tímu a hráčom poskytneme konkrétne aktivity, ktoré môžu aplikovať do tréningu či zápasu.

Aktuálne dáta

Dáta o aktuálnom psychickom stave športovca a mentálnej pripravenosti tímu na zápas spolu s odporúčaniami.

Reporting manažmentu

Pravidelný reporting vykonaných aktivít a nastavovanie ďalších krokov v súčinnosti s manažmentom.

Operatívna podpora

Operatívnu podporu pre hráčov, tímy, trénerov či manažment pri riešení neodkladných situácií.

Ciele, formy spolupráce a všetky aktivity sú nastavené špeciálne podľa požiadaviek a očakávaní klienta. Na základe toho je určená cena a finančné podmienky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore