MP pre individuálnych športovcov

Kvalitnejší športový výkon, identifikácia silných stránok a priestoru pre rozvoj. Zvýšenie koncentrácie a sebavedomia. Zvládanie stresu a emócií, vyváženejšia osobnosť.

Cieľom našej spolupráce bude rozvoj Vašich mentálnych zručností za účelom dosiahnutia optimálnych športových výkonov. Mentálna príprava má dosah na všetky oblasti rozvoja športovca – fyzická a taktická príprava, regenerácia, zdravie, výživa a pitný režim. Do procesu zapájame rodičov a trénerov, ktorí majú na športovcov veľký vplyv.

Čo môžete získať?

Zvýšenie zodpovednosti

Zvýšená ochota športovca prevziať zodpovednosť a iniciatívu za svoj rozvoj.

Zlepšená koncentrácia

Rozvoj schopnosti koncentrovať sa pod tlakom a preniesť naučené veci z tréningu do výkonu.

Rozvoj sebavedomia

Zvýšenie sebavedomia zamerané na zdravé sebahodnotenie a schopnosť presadiť sa medzi ostatnými.

Zvýšená odolnosť

Zlepšenie odolnosti športovcov v záťažových situáciách (zmena, stres, tréneri, návrat zo zranenia).

Prínos do tímu

V prípade tímových športov zlepšenie komunikačných schopností a schopnosti byť prínosom do tímu.

Konkrétne aktivity

Športovcom poskytneme konkrétne aktivity, ktoré môžu aplikovať vo svojom výkone.

Skvalitnenie spolupráce

Skvalitnenie spolupráce s trénerom, či rodičmi odstránenie komunikačných bariér.

Mentálna analýza

Analýza súčasného mentálneho stavu športovca, jeho silných a slabých mentálnych zručností spolu s rozvojovým plánom.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil športovca získaný online softvérovým riešením.

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre športovca vypracovaný našimi konzultantmi.

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie so športovcom.

Spolupráca s trénerom

Nastavenie spoločných rozvojových aktivít pre športovca s trénerom.

Spolupráca s rodičmi

Nastavenie spoločných rozvojových aktivít pre športovca s rodičmi.

Mentálny progres

Sledovanie mentálneho progresu športovca.

Účasť na podujatí

Účasť konzultanta na tréningu, pretekoch, či zápase s nadväznosťou na ďalšiu prácu.

Operatívna podpora

Operatívna podpora pre športovcov, ich trénerov či rodičov pri neodkladnej situácii.

Štandardné balíky individuálnej mentálnej prípravy

Úvodná konzultácia
1x

Diagnostika + interpretácia
1x

Úvodná konzultácia
1x

Diagnostika + interpretácia
1x

Individuálna konzultácia (osobne/online)
4x

Úvodná konzultácia
1x

Diagnostika + interpretácia
2x

Individuálna konzultácia (osobne/online)
5x

Konzultácia s trénerom/ rodičom
1x

Účasť na podujatí/tréningu/súťaži
1x

Úvodná konzultácia
1x

Diagnostika + interpretácia
2x

Individuálna konzultácia (osobne/online)
10x

Konzultácia s trénerom/ rodičom
2x

Účasť na podujatí/tréningu/súťaži
2x

Ciele, formy spolupráce a všetky aktivity vieme nastaviť aj špeciálne podľa požiadaviek a očakávaní klienta. Na základe toho je určená cena aj finančné podmienky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore