Mentálny tréning pre trénerov

Cieľom spolupráce je rozvoj trénerov (prípadne realizačného tímu) a ich schopnosti uplatniť princípy mentálnej prípravy v práci s jednotlivými športovcami a tímom. Taktiež je naším zámerom podporiť proaktívnu atmosféru medzi členmi realizačného tímu ako základ vhodnej atmosféry pre rast a rozvoj jednotlivých športovcov a tímu.

Čo môžete získať?

Spoločný cieľ

Podpora pri stanovení spoločných cieľov a zjednodušenie ich komunikácie na športovcov.

Vhodné prostredie

Zvýšená schopnosť trénerov vytvoriť vhodnú tímovú atmosféru ako základ na kvalitný výkon tímu a športovcov.

Skvalitnenie spolupráce

Zefektívnenie spolupráce v realizačnom tíme, v tíme i medzi realizačným tímom a hráčmi.

Podpora individuality

Zvýšená schopnosť trénerov rozvíjať individualitu a osobnosť športovca.

Podpora skautingu

Podpora klubu pri skautingu trénerov prostredníctvom poskytnutia mentálneho profilu trénera.

Sledovanie progresu

Sledovanie mentálneho progresu trénerov či realizačných tímov.

Konkrétne aktivity

Trénerom poskytneme konkrétne aktivity, ktoré môžu aplikovať do práce so športovcami.

Spätná väzba

Spätná väzba od nášho konzultanta z pozorovania na tréningu, zápase či pretekoch.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil trénerov a realizačného tímu získaný online softvérovým riešením.

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre trénerov či realizačný tím vypracovaný našimi konzultantmi.

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie s trénermi.

Skupinové workshopy

Skupinové workshopy pre realizačný tím.

Interaktívne prednášky

Interaktívne prednášky pre skupinu trénerov.

Reporting manažmentu

Pravidelný reporting vykonaných aktivít a nastavovanie ďalších krokov v súčinnosti s manažmentom.

Účasť na podujatí

Účasť konzultanta na tréningu, pretekoch, či zápase s nadväznosťou na ďalšiu prácu.

Operatívna podpora

Operatívna podpora pre trénerov pri riešení neodkladnej situácie.

Ciele, formy spolupráce a všetky aktivity sú nastavené špeciálne podľa požiadaviek a očakávaní klienta. Na základe toho je určená cena a finančné podmienky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore