Mentálna príprava pre reprezentácie

Zmyslom spolupráce s reprezentáciami je premyslená aplikácia mentálnej prípravy ako jedného z nástrojov na zvýšenie herného prejavu, pričom najväčší dôraz kladieme na rozvoj hráča. V rámci spolupráce pracujeme s realizačným tímom, samotným tímom a individuálne s hráčmi počas zrazu i mimo zrazov. Jednotlivé rozvojové prvky mentálnej prípravy prenášame priamo do klubov, v ktorých reprezentanti pôsobia (konzultácie s hráčmi a workshopy s klubovými trénermi).

Čo môžete získať?

Skvalitnenie spolupráce

Zefektívnenie spolupráce v realizačnom tíme, v tíme i medzi realizačným tímom a hráčmi.

Rozvoj klubov

Prenos informácií a rozvojových aktivít do klubov, v ktorých reprezentanti pôsobia.

Jasné ciele

Podpora pri stanovení cieľov a zjednodušenie ich komunikácie smerom k hráčom.

Rozvoj trénerov

Zvýšenie schopnosti trénera aplikovať prvky mentálnej prípravy do prípravy tímu a hráčov.

Zlepšená koncentrácia

Rozvoj schopnosti koncentrovať sa pod tlakom a nenechať sa rozptyľovať okolím.

Zvýšenie zodpovednosti

Zvýšená ochota hráča prevziať zodpovednosť a iniciatívu za svoj rozvoj.

Rozvoj sebavedomia

Podpora sebavedomia hráčov tak, aby si dokázali veriť v kľúčových momentoch.

Podpora skautingu

Podpora trénerov pri skautingu hráčov prostredníctvom poskytnutia mentálneho profilu hráča.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil športovcov, tímu, trénerov či realizačného tímu získaný online softvérom.

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre športovcov, tím, trénerov či realizačný tím vypracovaný našimi konzultantami.

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie so športovcami a trénermi počas zrazu i mimo neho.

Skupinové workshopy

Skupinové workshopy pre tím a realizačný tím počas reprezentačného zrazu.

Spolupráca s klubmi

Skupinové workshopy a individuálne konzultácie pre klubových trénerov reprezentantov.

Aktuálne dáta

Aktuálne dáta o psychickom stave športovca a mentálnej pripravenosti tímu na zápas spolu s odporúčaniami.

Reporting manažmentu

Pravidelný reporting vykonaných aktivít a nastavovanie ďalších krokov v súčinnosti s manažmentom.

Operatívna podpora

Operatívna podpora pre hráčov, tímy, trénerov či manažment pri riešení neodkladných situácií.

Ciele, formy spolupráce a všetky aktivity sú nastavené špeciálne podľa požiadaviek a očakávaní manažérov reprezentácií. Na základe toho je stanovená cena. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Head office

©2024 SportMind HDTS – all rights reserved

Návrat hore