Patrik         Bednár

Patrik Bednár

Manažér, Konzultant

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval odbor špeciálnej pedagogiky Etopédia v kombinácii s Telesnou výchovou. Viac ako 15 rokov pôsobil v prostredí HR manažmentu – realizoval a tvoril programy zamerané pre rozvoj „soft skills“, osobnostný rozvoj jednotlivcov a firemných tímov. Od roku 2010 pri práci s manažérmi využíval, ako jeden z diagnostických nástrojov, CA Method. V aktívnom športovom období sa venoval futbalu. V súčasnosti si dokáže „hlavu vyvetrať“ na horskom bicykli alebo na wakeboarde.

bednar@sportmindhdts.com
 
Slavomíra Gazdíková

Slavomíra Gazdíková

Konzultant

Ukončila štúdium na FSEV UK, odbor Aplikovaná psychológia. Absolvovala viaceré kurzy a akreditované výcviky práce s dorastom a mládežou, a tiež zahraničné študijné a pracovné pobyty v USA. S predchádzajúcimi skúsenosťami s toutoringom študentov a konzultačnou činnosťou získala v roku 2015 osvedčenie v športovej diagnostike CA method. Diagnostiku začala využívať vo svojej konzultančnej práci s individuálnymi športovcami a tímami. V sezóne 2016/2017 pôsobila ako mentálna koučka slovenskej hokejovej reprezentácie U18 pred Majstrovstvami sveta v Poprade.

gazdikova@sportmindhdts.com
 
Zuzana Pšenáková

Zuzana Pšenáková

Konzultant

Počas strednej školy absolvovala ročný študijný pobyt na Novom Zélande. Ako bývalá aktívna plavkyňa sa neskôr venovala trénerstvu plávania. Po ukončení bakalárskeho štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získala titul Master of Science v zahraničí na University of Edinburgh v odbore Performance Psychology (Psychológia výkonu). Momentálne je aktívnou členkou v Európskej asociácii mladých športových psychológov. Diagnostiku SportMind začala vo svojej práci mentálnej koučky využívať od roku 2017.

psenakova@sportmindhdts.com
 
Erik Weissmann

Erik Weissmann

Konzultant

Pôsobil ako profesionálny hokejový hráč v Európe a Ázii (Slovensko, Česko, Taliansko, Rusko, Bielorusko, Kazachstan). Jeho dlhodobé skúsenosti napĺňajú tieto úspechy: Majster Slovenska, Majster Českej republiky, Majster MOL ligy, Víťaz kontinentálneho pohára, MVP All-Stars Game Česko – Slovensko 2005 – 2006, najrýchlejší korčuliar All-Stars Game 2005. S diagnostikou SportMind začal pracovať od roku 2015. Odvtedy ju aplikuje do svojej trénerskej činnosti.

 

weissmann@sportmindhdts.com
 
Jiří Šimonek

Jiří Šimonek

CEO of SportMind

Vyštudoval informatiku na Prírodovedeckej fakulte v Ostrave. Ako zakladateľ Spoločnosti DAP Services riadil proces digitalizácie diagnostiky i analýz dát pre CA method, ktorá je základom produktu SportMind. V oblasti športovej a osobnostnej diagnostiky pôsobí cez 10 rokov. Je konateľom v spoločnosti SportMind diagnostics, ktorá spolupracuje so športovými organizáciami po celom svete. Pôsobí tiež ako mentálny kouč a podporuje top športovcov z rôznych športových odvetví. Sám k športu využíva každý kúsok svojho voľného času. Viac než 10 rokov sa aktívne venoval lezeckému športu. V detstve hrával hokej a basketbal.

simonek@dap-services.com
 
Radka Kulhánková

Radka Kulhánková

Chief Learning Officer

V Prahe na PedF UK študovala magisterské dvojodborové štúdium psychológie a špeciálnej pedagogiky. Na FTVS UK súbežne vyštudovala diaľkové bakalárske štúdium a v roku 2003 ukončila prezenčné doktorské štúdium v odbore Kinantropologie. Od roku 2009 pracuje s CA method. Absolvovala sebepoznávajúci výcvik KVP II. Odbornú prax získavala v oblasti psychologického poradenstva a ako vyučujúca na akademickej pôde. Od roku 2017 je zamestnaná ako psychológ, konzultant a CLO vo firme SportMind Diagnostics, s.r.o.

kulhankova@sportmind.com