Bojuje váš tím pod tlakom? Chcete vedieť, ako váš tím vníma súpera pred zápasom? Prehráva váš tím často, aj keď trénujete ťažšie ako iné tímy? Mentálna príprava môže vyriešiť tieto a ďalšie problémy, ktoré sa vyskytujú pri tímových športoch. V tímovom športe spočíva úspech v efektívnom fungovaní tímu.

EFEKTY NAŠEJ PRÁCE

Tím, kde platia pravidlá, funguje komunikácia, spätná väzba, vzájomná cenzúra, konštruktívna pochvala a kritika, je prostredím, kde sa každý hráč cíti bezpečne a je tým vytvorený základný predpoklad pre jeho prirodzenú sebarealizáciu a výkonnostný progres.

Realizačný tím

 • Realizačný tím sa stáva súdržným 
 • Tréneri rozumejú, že najskôr je človek až potom hráč
 • Tréneri vedia lepšie pracovať s osobnosťou, sebavedomím hráča
 • Vhodné stanovanie cieľov realizačného tímu, stotožnenie sa tímu

Tím

 • Vybudovanie rešpektu a dôvery ako základ pre rozvoj komunikácie a spolupráce
 • Tím vie cenzurovať svoje správanie, samostatne fungovať, nie na príkaz
 • Tím „žije“, vie reagovať zmenou na zmeny, neprispôsobuje sa tlaku alebo hre súpera
 • V tíme je proaktívna rastová klíma, nie je vzťahovo chorý, má túžbu sa presadiť
 • Tím je schopný kvalitne spolupracovať

Jednotliví hráči

 • Hráči vedia medzi sebou otvorene komunikovať
 • Spoznanie lídrov v tíme a ich hodnotové nastavenia
 • Systém zvyšovania sebavedomia
 • Zvýšenie koncentrácie hráča

SEZÓNNA MENTÁLNA PRÍPRAVA PRE TÍMY

Systematická práca s tímom a jeho mentálne nastavenie je kľúčom k dosiahnutiu tímových cieľov. Systematická práca pozostáva z práce s realizačným tímom, tímom a jednotlivými hráčmi. Naša sezónna príprava tímu pozostáva z troch hlavných častí:

 • optimalizácia tímu v prestupovom období
 • budovanie tímu počas prípravy na sezónu
 • regulácia dynamiky a rozvoj mentálnych zručností počas sezóny

Hlavným cieľom našej práce je zvýšiť individuálne a tímové výkony implementáciou mentálnej prípravy do denného tréningového procesu tímu.

Pomáhame:

 • pri zložení tímu
 • zlepšiť schopnosť hráčov sústrediť sa pod tlakom
 • zvýšiť sebavedomie
 • zlepšiť komunikáciu v rámci tímu a klubu
 • zvýšiť efektívnosť realizačného tímu pri práci s tímom
 • určenie rolí (napr. Výber kapitána)
 • zlepšiť spoluprácu medzi hráčmi a
 • pod tlakom dodržiavať taktiku tímu
 • zvýšiť líderské schopnosti u trénerov

Pri našej práci s tímami používame aj diagnostiku SportMind HDTS, ktorá odhaľuje:

 • tímovú dynamiku
 • individuálne schopnosti, ktoré sú prospešné pre tím
 • tímové mentálne nastavenie na súpera pred zápasom, ktoré pomáha realizačnému tímu okamžite reagovať
 • aktuálny psychický stav individuálnych hráčov
 • motivačné zdroje pre jednotlivých hráčov
 • potenciálne riziká v rámci tímu a oblasti rozvoja

Chceli by ste vedieť ako to vyzerá v skutočnosti? Click here. 

Ponúkame rôzne druhy mentálnej prípravy pre tímy. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a predmet spolupráce je vždy špecifikovaný podľa potrieb a ambícií klubu.

Ak máte záujem o sezónnu mentálnu prípravu pre svoj tím, vyplňte prosím nasledujúci kontaktný formulár a čoskoro vás naši konzultanti kontaktujú.

WORKSHOPS PRE TÍMY

Pre tímy tiež ponúkame jednotlivé workshopy. Workshopy sú zamerané na tímové aspekty, ako sú napríklad posilnenie spolupráce medzi hráčmi, zlepšenie komunikácie, budovanie dôvery v tíme a riešenie konfliktov. Rozvíjame aj individuálne mentálne zručnosti členov tímu – predzápasová mentálna príprava, reguláciu obáv, reakcie na výhru alebo prehru a budovanie sebavedomia. O téme workshopu sa pred začiatkom vždy diskutuje s realizačným tímom alebo priamo s tímom. Tu je niekoľko príkladov tímových workshopov:

Predzápasová mentálna príprava
Ako efektívne spolupracovať?
Prečo je komunikácia dôležitá?
Ako zvládať stres?
Čo v skutočnosti znamená „hrať za tím“?
Ako dať dobrú spätnú väzbu?
Teambuilding

Ak máte záujem o workshop, prosím vyplňte kontaktný formulár a čoskoro sa s Vami skontaktujeme. 

 

Máte záujem o mentálnu prípravu a chcete viac informácií?

+421 905 241 742 info@sportmindhdts.com