Diagnostika je obmedzená na športovcov od 7 rokoch. Horná hranica nie je určená.

Áno, jazyky sa dajú nastaviť v SportMind aplikácii v pravom hornom rohu.

Nie, nie je. SportMind aplikácia nebola vyvinutá pre smartphony a nefunguje na nich. SportMind app musí byť nainštalovaná a používaná iba na tabletoch s minimálnymi požiadavkami: 4-jadrové, 2GB RAM, Android verzia 5 a vyššie, rozlíšenie 1280 x 720th.

SportMind HDTS sa primárne sústredí na tímové športy, ale dve moduly (Psychická energia a Mentálna analýza športovca) súčasto využívané i pre individuálne športy (napr. atletika, veslovanie, cyklistka, športová streľba).

  • Áno, môžu, pokiaľ vedie rozlíšiť farby od seba (ale nemusia ich nutne vedieť pomenovať). Napríklad, pokiaľ majú schopnosť vidieť spektrum šedej farby.
  • Najzvyčajnejší prípad je neschopnosť rozlíšiť farby zeleného a červeného spektra. Pre SportMind HDTS diagnostiku toto nevystupuje ako prekážka.

Na sprístupnenie iného jazyka je nutné kontaktovať SportMind HDTS. Vytvorenie nového jazyka v aplikácii zvyčajne trvá 10 pracovných dní.

Choďte na stránku www.camethod.com

Áno, nie je jednoduché porozumieť výsledkom diagnostiky na prvý pohľad. Školenie a konzultácie sú obsahom ročných licencií a sú dostupné pre členov realizačného tímu. V núdzových situáciách je možné využiť„Help me“ tlačidlo v aplikácii, ktorý vás prepojí na jedného z našich konzultantov.

Je nutné, aby všetci členovia tímu (vrátane náhradníkov) vyplnili Súpera. Ak je však hráč zranený alebo nevycestuje na zápas, nie je potrebné, aby vyplnil diagnostiku.

Mentálna analýza športovca a Tímová analýza

  • Diagnostika sa vyplňuje 2-krát do roka. Prvá diagnostika prebieha počas prípravy pred sezónou a druhá pred veľkým turnajom alebo play-off.

Psychická energia športovca

  • Diagnostika môže byť vykonaná na dennej alebo týždennej báze, najmä pokiaľ je výkon športovca kolísavý.

Súper

  • Diagnostika sa vyplňuje v dňoch zápasu, ideálne pár hodín pred zápasom. Vďaka tomu má tréner možnosť odpovedať na výsledky diagnostiky a v prípade potreby má čas zasiahnuť.

Je vhodné vybrať osobu, ktorá je schopná sa naučiť pracovať s aplikáciou a rýchlo interpretovať výsledky. Zároveň musí byť ochotná venovať interpretácii dostatočne veľa času, energie a priestoru.

Áno, dáta na našom serveri sú v bezpečí, nebudú ukradnuté a ani vymazané. Výsledky sa taktiež dajú nájsť aj na tablete. Aplikácia na tablete je zabezpečená používateľským menom a heslom. Vaši hráči sú však zodpovední za udržanie svojich používateľských údajov v bezpečí.