Typy diagnostiky

PROFIL ŠPORTOVCA

Mentálny profil športovca ponúka informácie o psychickom nastavení jednotlivca. Vieme povedať, aká je vhodná rola športovca v tíme, čo potrebuje pre dobrý výkon, ako je sebavedomý či mentálne odolný, čo ho dostane pod tlak alebo namotivuje. Jednoducho - v čom sú jeho silné stránky a oblasti na rozvoj. 


PROFIL TRÉNERA

Mentálny profil trénera nám ponúka informácie o tom ako tréner pracuje s pravidlami, v akej roli v tíme sa cíti najlepšie, aký líderský potenciál a štýl preferuje, ako dokáže fungovať v normálnom nastavení ale aj pod stresom alebo v zmenových procesoch či ako realizuje svoj potenciál.


PROFIL TÍMU

V mentálnom profile tímu vieme zistiť celkovú atmosféru v tíme, čo tím potrebuje pre svoj optimálny výkon, ako dokáže zvládnuť tlak, byť dominantný voči súperovi, aká je miera ich sebavedomia, identifikovať lídrov tímu a ich nastavenie, ako tím vníma trénera či ako tím pristupuje k autoritám. 


PROFIL REALIZAČNÉHO TÍMU

Mentálny profil realizačného tímu nám poskytuje informácie o tom, ako je realizačný tím jednotný a čo potrebuje k správnemu fungovaniu. Vieme povedať ako v realizačnom tíme fungujú vzájomné vzťahy a komunikácia, ako fungujú pod tlakom či ako sú otvorení zmenám.


AKTUÁLNY PSYCHICKÝ STAV

Aktuálny psychický stav odráža momentálne mentálne nastavenie športovca. Na základe aktuálneho stavu vieme povedať koľko psychickej energie športovec má a kam ju investuje. Vieme povedať, či je športovec koncentrovaný a pripravený podať výkon alebo by si skôr potreboval oddychnúť a zregenerovať.


MENTÁLNE NASTAVENIE TÍMU VOČI SÚPEROVI

Na základe mentálneho nastavenia tímu voči súperovi vieme otestovať aktuálny postoj tímu voči nadchádzajúcemu súperovi, ešte pred tým ako sa s ním stretne. Ponúkame trénerovi cenné informácie o tom, či tím podceňuje súpera, či hráči cítia neprimeraný rešpekt voči súperovi, či potrebujú povzbudiť alebo ukľudniť.