Mentálna analýza športovca

Aká je vhodná rola v tíme? Ako nastaviť tréningový plán? Aké sú silné stránky jednotlivca? Mentálna analýza ponúka strategické informácie o športovcovi z dlhodobého strategického hľadiska. Jedná sa o zmapovanie psychického obrazu športovca.

Psychická energia športovca

Je športovec pripravený na dôležitý zápas? Nájdite odpoveď priamo tu. Pozrite sa na aktuálnu mieru stresu, energie, rovnováhu medzi telom a mysľou. Tieto informácie sú premenlivé a závislé od množstva okolitých faktorov, preto toto testovanie pravidelne opakujeme a sledujeme ich vývoj.

Mentálna analýza tímu

Je atmosféra vo vašom tíme zdravá? Nie je tímový výkon blokovaný niečím, čo by malo byť odstránené? Pracujte strategicky s tímovou motiváciu. Jedná sa o celkový prehľad psychického stavu v tíme, aké role sú v tíme zastúpené, aké je tímové vnímanie trénera, ako tím pristupuje k autoritám, informácie o motivácii tímu, a iné.

Súper

Podceňuje tím súpera, cítia hráči neprimeraný rešpekt voči súperovi? Otestujte si aktuálny postoj voči súperovi ešte predtým, než sa s ním stretnete. Je to nezávislý pohľad smerom do kabíny a ponúka trénerovi cenné informácie o tíme.

Profil pre športovca

Jeden z profilov SportMindHDTS je k dispozícii pre hráča. Športovci sa tu môžu viac krát otestovať a nájsť informácie o svojom aktuálnom stave energie alebo psychickom stave. Pomôžte svojmu sebavedomiu, užite si zábavnú diagnostiku a podávajte lepšie výkony!

Profil pre trénera

SportMindHDTS je rozdelený do dvoch profilov. Jeden profil je k dispozícii pre trénera a druhý pre hráča. Vyššie uvedené analýzy (Psychická energia športovca, Súper, Mentálna analýza športovca a tímu) je možné nájsť v profile pre trénera. Tréner môže využívať aj doplnkové funkcie: online konzultácie s vyškoleným psychológom a vytváranie profilov pre nových hráčov.