• Prináša novú perspektívu pre kultúru športovcov a ich rozvoj.
  • Napomáha trénerom poukázať na problémy a zároveň aj potenciál hráča.
  • Ponúka jedinečnú predikčnú schopnosť. Výsledky diagnostiky korelujú s výsledkami zápasov.

Diagnostika SportMindHDTS

  • Na základe poznatkov z diagnostiky môže tréner: motivovať hráčov, tímy, nastaviť vhodný tréningový program, poskladať mužstvo, atď.
  • Dáva športovcom náhľad na vlastné sebavedomie. SportMindHDTS je rýchly a používanie je jednoduché.
  • Ponúka neovplyvnené výsledky. SportMindHDTS diagnostika je „zaslepená“, teda neumožňuje športovcom štylizáciu.