Popri talente, tvrdej príprave, profesionálneho trénera patrí podpora rodiny k spoločným znakom mnohých úspešných športovcov. Vďaka svojmu silnému vplyvu na prežívanie a myslenie športovca majú rodičia veľký potenciál pomôcť svojím deťom na ceste za vytúženým športovým úspechom. Nie je to však vždy jednoduché.

Preto sa venujeme vzdelávaniu rodičov športovcov, ktorí majú záujem poskytnúť svojmu dieťaťu optimálne prostredie na športový rozvoj a podporu v ťažkých situáciách, ktoré profesionálny šport často prináša. Neexistuje jeden správna cesta k výchove dieťaťa, pretože každé dieťa potrebuje niečo iné. Napriek tomu sú oblasti, ktoré majú veľký potenciál pomôcť vášmu dieťaťu k vysnívanému cieľu. Takýmto oblastiam sa venujeme formou skupinových prezentácií. Sú to témy ako napríklad:

Ako pomôcť dieťaťu určiť si ciele?
Ako reagovať na úspech a neúspech dieťaťa?
Ako správne podať spätnú väzbu?
Ako pomôcť dieťaťu správne sa naladiť na zápas?
Ako budovať sebavedomie?
Ako efektívne motivovať?

Minimálny počet účastníkov na prednášku alebo workshop je 5. Cena jednej prednášky pre jedného účastníka je 18 € s DPH.

V prípade záujmu o prednášku alebo workshop v oblasti mentálnej prípravy prosím vyplňte kontaktný formulár.

Máte záujem o workshop a chcete viac informácií?

+421 905 241 742 info@sportmindhdts.com