Slavomira Gazdikova

Slavomira Gazdikova

Consultant
   
Zuzana Psenakova

Zuzana Psenakova

Consultant psenakova@sportmindhdts.com
 
Erik Weissmann

Erik Weissmann

Consultant
   
Jiri Simonek

Jiri Simonek

CEO of SportMind
   
Radka Kulhankova

Radka Kulhankova

Chief Learning Officer