Psychologická pomoc pri Covid-19

VIDEO

Keď pandémia skončí, budeme pripravenejší a silnejší ako predtým...

 

Pandémia, ktorá ovládla svet, zasiahla každého z nás. Situácia, ktorá vo svete nastala je pre nás cudzia a veľa z nás vlastne nevie čo robiť, čo očakávať a čo vlastne bude, keď to celé skončí.
Zmyslom mentálnej prípravy počas pandémie je minimalizácia negatívnych dôsledkov na rozvoj športovca spôsobených aktuálnou situáciou vo svete a v športe pomocou mentálnej prípravy. Neistota, frustrácia,  strach, zmena denného režimu či zastavenie organizovaných športových aktivít a podujatí môže mať zásadný vplyv na mentálne nastavenie športovcov či trénerov a ich ďalší rozvoj. Preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť konkrétny balík mentálnej prípravy zameraný na úspešné zvládnutie súčasnej situácie. Nižšie môžete vidieť spôsob práce so športovcom. Rovnako ponúkame aj spoluprácu s trénermi či rodičmi športovcov. Všetky činnosti realizujeme online.


Kontaktujte nás

Čo môžete získať?

Úspešné zvládnutie

Zvládnutie všetkých zmien a požiadaviek na športovca v čo najlepšej možnej forme a spôsobe.

Rozvoj potenciálu

Naďalej pokračovať v rozvíjaní potenciálu športovcov iným spôsobom ako boli doteraz zvyknutí.

Denný režim

Je potrebné si aj v tejto dobe nastaviť správny denný režim a svoj voľný čas čo najlepšie využívať.

Pozitívne myslenie

Je dôležité sa pozitívne pozrieť nie len na to, čo nám aktuálna situácia vzala ale aj to čo nám dala.

Čo ponúkame?

Mentálny profil

Mentálny profil športovca získaný online softvérovým riešením.

Interpretácia profilu

Interpretácia mentálneho profilu športovca (silné stránky, oblasti na rozvoj).

Rozvojový plán

Rozvojový plán pre športovca vypracovaný našimi konzultantmi.

Individuálne konzultácie

Štyri krát by sa konali individuálne konzultácie so športovcom.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám ponúkame tento balík mentálnej prípravy s výraznou zľavou. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.


Kontaktujte nás