Mentálny koučing reprezentácie U-18

Na základe memoranda o spolupráci SZĽH, HDC a NŠC sa uskutočnila počas sezóny 2016/2017 spolupráca pri reprezentácií U-18.

Realizačný tím (RT) vedený Norbertom Javorčíkom doplnili pod spoločnosťou HDC Slovakia špecialisti nie len z oblasti mentálnej prípravy Slavomíra Gazdíková SportMind HDTS, ale aj prof. Eugen Laczo ako odborný konzultant (kondičná príprava, zdravotný stav, regenerácia a strava) či Milan Kabát kondičný tréner či doplnil Andrej Foltýn ako fyzioterapeut.

Spolu s hlavným trénerom reprezentácie U18 Norbertom Javorčíkom, bol vypracovaný plán práce a rozvoja hráčov po odbornej hokejovej stránke, v rámci kondičných tréningov, regenerácie, výživy a mentálnej prípravy hráčov a tímu. Mentálna príprava bola veľmi dôležitou oblasťou, pričom RT sa dala podpora hlavne v oblasti nastavenie konkrétnych cieľov pre tím a tiež individuálne pre jednotlivých hráčov.

Mentálny koučing patrí do odboru športovej psychológie, ktorá sa venuje štúdiu správania športovcov a skúma to, čo robia top športovci inak oproti ostatným. V rámci mentálneho koučingu sa kouč zaoberá aj trénovaním konkrétnych zručností a návykov, ktoré pomáhajú športovcom a tímom dosahovať výnimočné a stabilné výsledky. Spolupráca s reprezentačným tímom SR U18, bola realizovaná na viacerých úrovniach a rôznymi formami. Pracovali sme na strategickej úrovni pri príprave plánov a cieľov, zabezpečovali sme individuálny rozvoj členov realizačného tímu a hráčov, realizovali sme napríklad aj skupinové rozvojové a teambuildingové aktivity.
V rámci sezóny sme využívali osobnostné testovania SportMind HDTS, vďaka ktorým sme nadstavili individuálny rozvoj a prístup k športovcom a tiež vyhodnocovali ich zmenu a osobnostný rast. Vytvorili sme jednotlivé oblasti mentálneho rozvoja, na ktoré sme sa potrebovali počas sezóny sústrediť a trénovať ich s mužstvom. V skupinovej a individuálnej príprave sme sa venovali napríklad aj takýmto témam: Ako správne a prečo stanovovať ciele; Ako zlepšovať koncentráciu; Čo robiť so stresom; Ako efektívne posilňovať sebavedomie; Sila efektívnej komunikácie; a iné. Úzko sme spolupracovali aj s realizačným tímom, kde sme prispôsobovali prístup jednotlivých členov, prostredie v ktorom sme pracovali a aj jednotlivé činnosti, vďaka ktorým sme mohli trénované zručnosti skúšať v praxi.

Samozrejme vrchol snaženia boli Majstrovstva Sveta U18 v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Pred samotnými majstrovstvami sme nadviazali aj spoluprácu s mediálnym výborom a pripravili sme pre hráčov mediálny tréning, kde sa napríklad dozvedeli ako fungujú média v rámci športu, na čo si dať pozor, ako narábať so sociálnymi sieťami, či ako efektívne komunikovať s médiami.
Našim cieľom bolo pripraviť športovca, ktorý bude schopný zvládnuť tlak okolia, náročné situácie, ktoré hokej prináša, ktorý bude vedieť ako sa efektívne vyrovnať s úspechom aj neúspechom, bude rozumieť čo je tímová spolupráca a bude to schopný pretaviť aj do praktických činností. Venovali sme sa napríklad aj reálnej cieľavedomosti hráčov a budovaniu zdravého individuálneho aj tímového sebavedomia. Jedným z našich cieľov bola aj disciplinovanosť, teda aby hráči rozumeli významu disciplinovanej hry, ale aj správaniu sa mimo ľadu a profesionálnemu prístupu k príprave, výžive či fungovaniu vo svojom súkromnom živote. *Náš tím bol najdisciplinovanejším tímom v rámci MS.

Počas MS sme intenzívne pracovali na udržaní fyzickej aj mentálnej kondície hráčov a aj zvládaní náročných situácií, ktoré MS prinášali. Hráči podávali obetavé výkony a snažili sa neustále zlepšovať.