Ako vychovať športovca

Mentálná príprava

Prednášku pre rodičov ako vychovať športovca máme úspešne za nami. Boli sme veľmi radi, že záujem o prednášku bol naozaj veľký a účasť bola výborná. Preto sme sa rozhodli aj touto formou poďakovať...

Na túto problematiku sme si pozvali našeho českého kolegu Mgr. Rostislav Helštýn. Vyštudoval pedagogickú fakultu Ostravskej univerzity. Na základnej škole učil 10 rokov. Postupně zo školstva prešiel do športového prostredia a pôsobil v mládežnických reprezentáciách v niekoľkých kluboch ako trenér, asistent, šéftrenér alebo metodik. V súčasnej dobe sa venuje deťom konzultačne a poradensky prevažne na báze individuálnej spolupráce.

Prednáška sa týkala najmä týchto oblasti:

 • malá "sonda" do vývoja detí (svet očami detí, nie pohľadom dospelého)
 • dieťa je obraz a odraz výchovy (ambície detí vs. ambície rodičov)
 • individualita dieťaťa a jej podpora (ako správne čitať deti)
 • rodina a šport (úloha rodičov v športe, podpora sebavedomia, samostatného rozhodovnia a kreativity detí)

Čo sa rodičia dozvedeli:

 • Ako čítať deti a pomáhať rozvíjať ich potenciál
 • Ako vníma dieťa seba samého v skupine v priebehu života
 • Individualita dieťaťa a jej vývoj
 • Jedinečnosť dieťaťa vs. “ja skupina”
 • Emočná a sociálna školská zralosť detí
 • Výchova, rola, kompetencie rodičov
 • Zásady vo výchove